change language to ENGLISH
English language

O NÁS | STANOVY | KONTAKT


 

 

Vědeckotechnická společnost pro sanace a péči o památky z.s. - WTA CZ

vyhlašuje 11. ročník soutěže

„Nejlepší doktorská disertační práce v oblasti
Sanace a rekonstrukce staveb 2018 – 2019“


formulář závazné přihlášky
v .doc naleznete zde >>

Doktorská disertační práce musí po stránce odborného zaměření odpovídat některému z referátů společnosti WTA CZ. Práce by měla obsahovat textovou, výkresovou nebo experimentální část. Podmínkou účasti projektu v soutěži je rovněž vyplnění abstraktu vlastní práce, který bude stvrzen vedoucím disertační práce.

Abstrakt práce:

Každý přihlašovatel musí vyplnit přihlášku, která bude sloužit při zasedání Rady WTA CZ jako podklad pro projednání práce. Formulář přihlášky je k dispozici níže a jeho rozsah činí 2 x A4. Jedno vyhotovení je nutné v tištěné formě zaslat spolu s disertační prací na adresu WTA CZ.

Disertační práce musí splňovat následující kritéria:

a)      originalita řešení

b)      kvalita a úroveň zpracování.

PPřijaté disertační práce budou vyhodnoceny odbornou komisí v rámci zasedání Rady WTA CZ a výsledky budou vyhlášeny v průběhu konání 41. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2019, jejíž součástí bude mezinárodní 21st CRRB 2019 Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, jež se uskuteční ve dnech 28. a 29. listopadu 2019 od 9,00 hod. v prostorách Kloknerova ústavu v Praze. Nejlepší disertační práce bude svým autorem na této konferenci prezentována. Disertační práce v jednom vyhotovení spolu s abstraktem zasílejte na adresu doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Kloknerův ústav ČVUT Praha, Šolínova 7, Praha 6 nejpozději do 20. 10. 2019 (termín doručení) s označením Disertační práce. Po vyhodnocení budou autorům disertační práce vráceny.

 

Hlavní ceny:

1. místo:          finanční odměna ve výši 8.000,- Kč

2. místo:          finanční odměna ve výši 5.000,- Kč

3. místo:          finanční odměna ve výši 3.000,- Kč

Podmínky účasti v soutěži:

věk do 35 let

disertační práce musí být odevzdána a obhájena v roce 2018 nebo 2019

Kontakt:        

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s. -  WTA CZ

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

tel.: 221 082 397, 608 909 369

e-mail: wta@wta.cz; web: www.wta.cz

 

VYHLEDÁVÁNÍ
Archiv akcí
Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku
1 2018 - 40. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2018
2 2017 - 39. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2017
3 2016 - 38. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2016
4 2015 - 37. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2015
5 2015 - Soutěž o nejlepší doktorskou disertační práci 2014-2015
6 2015 - Soutěž o nejlepší diplomovou práci 2014-2015
7 2014 - 36. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2014
8 2014 - Soutěž o nejlepší doktorskou disertační práci 2013-2014
9 2014 - Soutěž o nejlepší diplomovou práci 2013-2014
10 2013 - 35. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2013
11 2013 - Soutěž o nejlepší doktorskou disertační práci 2012-2013
12 2013 - Soutěž o nejlepší diplomovou práci 2012-2013
13 2012 - 34. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2012
14 2012 - Soutěž o nejlepší diplomovou práci 2011-2012
15 2012 - Soutěž o nejlepší doktorskou disertační práci 2011-2012
16 2011 - 2nd WTA-International Ph.D. Symposium
17 2012 - Valná hromada 2012
18 2011 - 33. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2011
19 2011 - Soutěž o nejlepší sanační dílo roku 2011
20 2011 - Soutěž o nejlepší doktorskou disertační práci 2011
21 2011 - Soutěž o nejlepší diplomovou práci 2011
22 2011 - Kurz Sanace vlhkých staveb I
23 2010 - Soutěž o nejlepší diplomovou a doktorskou disertační práci 2010
24 2010 - Soutěž o nejlepší sanační dílo roku 2010
25 2010 - 32.mezinárodní konference Sanace a rekonstrukce staveb
26 2010 - Sanace vlhkých staveb II
27 2010 - Sanace vlhkých staveb I
28 2009 - 4. valná hromada
29 2009 - Vápenné omítky pro památkovou péči
30 2009 - Mezinárodní konference "Sanace a rekonstrukce staveb"
18.jpg

- Přípravný seminář k autorizačním zkouškám a zkoušky pro oblast SANACE ZDĚNÝCH STAVEB PROTI VLHKOSTI

SEMINÁŘ: 09-10/2019                 
ZKOUŠKY:
09-10/2019

- Autorizační řízení pro oblast SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ se bude konat ve čtvrtek 7. listopadu 2019 od 10 hod., na Fakultě stavební VUT v Brně.

- Ve dnech 28. - 29. listopadu 2019 na ČVUT v Praze proběhne 41. konference "Sanace a rekonstrukce staveb 2019".

Další akce budou upřesněny.

 


AKTUÁLNĚ


!!! 26.6.2018 uplynulo 20 let od založení WTA CZ v ČR !!!

03/2019

Forma zpracování příspěvku do časopisu Zpravodaj WTA CZ ke stažení v .doc naleznete zde >>

03/2019

Nabízíme ke koupi Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. Více informací na hlavní stránce www.wta.cz nebo kontaktujte sekretariát wta@wta.cz


Přihlašovací údaje do INTRANETu získáte na wta@wta.cz.
 

                                                                  © 2009 WTA.CZ | Designed by Dabeck.net | Realized by Jaks.cz