change language to ENGLISH
English language

O NÁS | STANOVY | KONTAKT


 

 

Vědeckotechnická společnost pro sanace a péči o památky - WTA CZ

vyhlašuje 9. ročník soutěže

„Nejlepší doktorská disertační práce v oblasti
Sanace a rekonstrukce staveb 2015 – 2016“


formulář závazné přihlášky
v .doc naleznete zde >>

Doktorská disertační práce musí po stránce odborného zaměření odpovídat některému z referátů společnosti WTA CZ. Práce by měla obsahovat textovou, výkresovou nebo experimentální část. Podmínkou účasti projektu v soutěži je rovněž vyplnění abstraktu vlastní práce, který bude stvrzen vedoucím disertační práce.

Abstrakt práce:

Každý přihlašovatel musí vyplnit přihlášku, která bude sloužit při zasedání Rady WTA CZ jako podklad pro projednání práce. Formulář přihlášky je k dispozici níže a jeho rozsah činí 2 x A4. Jedno vyhotovení je nutné v tištěné formě zaslat spolu s disertační prací na adresu WTA CZ.

Disertační práce musí splňovat následující kritéria:

a)      originalita řešení

b)      kvalita a úroveň zpracování.

Přijaté disertační práce budou vyhodnoceny odbornou komisí v rámci zasedání Rady WTA CZ a výsledky budou vyhlášeny v průběhu konání 38. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2016, jejíž součástí bude mezinárodní 18th CRRB 2016 Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, jež se uskuteční ve dnech 24. a 25. listopadu 2016 od 9,00 hod. v prostorách Fakulty stavební VUT v Brně, Veveří 331/95. Nejlepší disertační práce bude svým autorem na této konferenci prezentována. Disertační práce v jednom vyhotovení spolu s abstraktem zasílejte na adresu WTA CZ nejpozději do 10. 10. 2016 (termín doručení) s označením Disertační práce. Po vyhodnocení budou autorům disertační práce vráceny.

Hlavní ceny:

1. místo:          finanční odměna ve výši 8.000,- Kč

2. místo:          finanční odměna ve výši 5.000,- Kč

3. místo:          finanční odměna ve výši 3.000,- Kč

Podmínky účasti v soutěži:

věk do 35 let

disertační práce musí být odevzdána a obhájena v roce 2015 nebo 2016

Kontakt:        

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s. -  WTA CZ

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

tel.: 221 082 397, 608 909 369

e-mail: wta@wta.cz; web: www.wta.cz

 

VYHLEDÁVÁNÍ
38. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2016 PDF Tisk Email

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ společně s Fakultou stavební, Vysokého učení technického v Brně

pořádá pod záštitami

Ing. Karly Šlechtové, ministryně pro místní rozvoj,

Mgr. Daniela Hermana,
ministra kultury,

Ing. arch. Naděždy Goryczkové, generální ředitelky NPÚ
a

prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA, děkana Fakulty stavební VUT v Brně

ve dnech 24. - 25. listopadu 2016 

38. konferenci „Sanace a rekonstrukce staveb 2016“
a
18. mezinárodní konferenci WTA 2016
"CRRB - 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building"

která se bude konat v prostorách Fakulty stavební, VUT v Brně, Veveří 95

FINÁLNÍ PROGRAM v .pdf naleznete zde >>

Kompletní pozvánku se základními informacemi .pdf naleznete zde >>

On-line přihláška na 38. konferenci WTA

Firemní přihláška služeb v .pdf naleznete zde >> a platby těchto služeb v .doc naleznete zde >>

Více informací o mezinárodní konferenci CRRB 2016 - http://crrb.wta.cz

Přijetí abstraktů odborných příspěvků na konferenci WTA CZ anebo CRRB 2016

16. 9. 2016

Dodání kompletních odborných a propagačních článků na konferenci, včetně inzerce do sborníku:

14. 10. 2016

Příjem účastnického poplatku konference

18. 11. 2016

Letošní 38. konference „Sanace a rekonstrukce staveb“ bude vedena jako tradiční konference zabývající se problematikou sanací staveb, které jsou tématicky rozčleněny do těchto oblastí: ochrana a sanace dřevěných konstrukcí; povrchové úpravy; restaurování kamene; sanace zdiva; sanace betonových konstrukcí; fyzikálně chemické vlastnosti; statika a dynamika staveb a sanace hrázděných staveb.

Pro letošní konferenci byla zvolena tato nosná témata:

1.        Vady a poruchy historických a současných staveb,

2.        Progresivní materiály stavební chemie určené k rekonstrukci staveb,

3.        Problematika ETICS u objektů v památkově chráněném území

V  průběhu konference vystoupí k daným tématům zástupci WTA CZ a další přední tuzemští odborníci, kteří přednesou příspěvky za jednotlivé referáty.

Společnost WTA CZ je nositelem již v pořadí 18. konference WTA CZ, která je letos plánovaná s mezinárodní účastí pod názvem 18th CRRB - Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, na které budou prezentovány vědecké a praktické poznatky v tomto odvětví. Po skončení konference budou vybrané vědecké články publikovány v časopise zařazeného v databázi SCOPUS (viz. aktuální metodika VaV v České republice).

Z obou konferencí bude vydán tištěný sborník s uvedenými odbornými i vědeckými příspěvky.

 
Mediální partneři:


 
 

 
 
 
 
 


Aktualizováno Pondělí, 14 Listopad 2016 15:04
 
06.jpg

12/2016

Ve dnech 10. - 11. ledna 2017 na VUT v Brně proběhne specializovaný seminář „Trvanlivost a sanace betonu“. Více informací ke stažení v .pdf naleznete zde >>

Další akce budou upřesněny.

 


AKTUÁLNĚ

06/2016

Forma zpracování příspěvku do časopisu Zpravodaj WTA CZ ke stažení v .doc naleznete zde >>

04/2016

Nabízíme ke koupi Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. Více informací na hlavní stránce www.wta.cz nebo kontaktujte sekretariát wta@wta.cz


Přihlašovací údaje do INTRANETu získáte na wta@wta.cz.
 

                                                                  © 2009 WTA.CZ | Designed by Dabeck.net | Realized by Jaks.cz